Rreth Nesh

 

Tranzit eshte licencuar nga Banka e Shqiperise per te ushtruar aktivitetin si Institucion Financiar Jo Banke ne vitin 2010. Kompania ofron mundesi te shumta financimi qe perfshijne kredi dhe pjesemarrje ne kapital per individe dhe shoqeri ne mbare vendin.

Tranzit eshte shoqeri e fondeve investuese  te administruara  nga NCH Capital. Nga  viti 1993, NCH eshte nje prej investitoreve me te medhej ne Europen Lindore dhe Rusi, me nje portofol investimesh mbi tre miliarde dollare.

Shoqerite e administruara nga NCH operojne ne Shqiperi qe prej vitit 2007 dhe kane ofruar bashkepunim ne ndertim, turizem, pasuri te paluajtshme, hidrokarbure, telekomunikacion, sherbim kabllor, transport, hoteleri, tregti mallrash, agrobiznes, etj.

Per me shume informacion  rreth NCH vizitoni faqen e internetit:    www.nchcapital.com

Kodi i Etikes